ใบรับรอง
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: INS/JS-16/0084-01
  วันที่ออก: 2016-08-01
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: Copyright of calculation software
  หมายเลข: 2014SR015067
  วันที่ออก: 2013-11-15
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: patent for invention
  หมายเลข: ZL201510189498.5
  วันที่ออก: 2015-04-21
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: Utility model patent
  หมายเลข: ZL201620622457.0
  วันที่ออก: 2016-06-22
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: Jiangsu Engineering Research Center for Machine Vision
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: JIANGSU POSTDOCTORAL PROGRAM
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2018-11-01
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: High tech Enterprises
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2017-11-01
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: Demonstration enterprise
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2019-01-03
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: Changzhou's first major equipment and key components
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2017-02-16
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Focusight Technology Co.,Ltd รับรอง
  มาตรฐาน: Graduate workstation of Jiangsu Province
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2015-07-15
  วันหมดอายุ:
โพรไฟล์ QC