ส่งข้อความ
Focusight Technology Co.,Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เครื่องตรวจสอบ Focusight
เครื่องตรวจสอบการพิมพ์
เครื่องตรวจสอบฉลาก
เครื่องตรวจสอบกล่อง
อุปกรณ์ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบวิชั่นควบคุมคุณภาพ
ระบบการมองบรรจุภัณฑ์
ระบบตรวจสอบด้วยวิชันซิสเต็ม
อุปกรณ์ตรวจสอบภาพอัตโนมัติ
อุปกรณ์ตรวจจับพื้นผิว